Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Enkele problemen in verband met de spraakkundige terminologie

Bergen, Jef van
: , 1965
Reeks: Taalonderwijs : tweemaandelijkse publicatie voor de praktijk van het onderwijs in de levende talen
Reeksnummer: 8/2
Van : 322 tot 326

Vindplaats(en)
- Universiteit van Amsterdam: UBM V.V. 2037 (niet uitleenbaar)


publicatietype: terminologieleer
onderwerpsindeling: taal, taalwetenschap en literatuur
taal: Nederlands