Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Nood en noodzaak der wetenschappelijke terminologie, in de geesteswetenschappen in het algemeen, in de paedagogiek in het bijzonder

Langeveld, John
: , 1942
Reeks: Groot Nederland : letterkundig maandschrift voor den Nederlandschen stam
Reeksnummer: 40/11
Van : 228 tot 240

Vindplaats(en)
- Openbare Bibliotheek Amsterdam: 850.2 VV 33 WNU (niet uitleenbaar)


publicatietype: terminologieleer
onderwerpsindeling: opvoeding
taal: Nederlands