Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Buitenlandse aardrijkskundige namen in het Nederlands

namen van landen met opgave van de daarbij behorende bijvoeglijke naamwoorden en inwoneraanduidingen, namen van hoofdsteden, alsmede de Nederlandse vormen van namen van belangrijke steden, ...
Den Haag: Stichting Bibliographia Neerlandica, 1996
ISBN: 90-12-08240-4
UDC: 803.93
Reeks: Voorzetten
Reeksnummer: 50
Pagina's: 143

Vindplaats(en)
- LESSIUS Vertaler Tolk: 08.04.05 027 50 /
- Universiteit van Amsterdam: Letteren Bibliotheek P.C. Hoofthuis113: NED NT'373.21 (niet uitleenbaar)


publicatietype: nomenclatuurlijst
onderwerpsindeling: geografie , wetenschap en technologie (in combinatie)
taal: Nederlands
register: ja