Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Elsevier's dictionary of Greek and Latin word constituents

Greek and Latin affixes, words and roots used in English, French, German, Dutch, Italian and Spanish
Lurquin, G.
Amsterdam: Elsevier, 1998
ISBN: 0444828907
Pagina's: 1192

Vindplaats(en)
- Faculté universitaire des sciences agronomiques de Gembloux
- Vrije Universiteit Amsterdam: TA.13936.e: 45PP2799 OW2 WET1 (niet uitleenbaar)


publicatietype: verklarende woordenboeken
onderwerpsindeling: taal, taalwetenschap en literatuur
taal: Duits, Engels, Frans, Grieks, Italiaans, Latijn, Nederlands, Spaans