Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Draai- en schaafbeitels : benamingen

Turning and planing tools : nomenclature
Commissie 34
Rijswijk: NNI, Nederlands normalisatie-instituut, 2000
Reeks: Nederlandse norm
Reeksnummer: NEN 1324
Pagina's: 2

Vindplaats(en)
- Technische Universiteit Eindhoven


publicatietype: nomenclatuurlijst
inhoud: figuren
onderwerpsindeling: techniek , werktuigbouwkunde
taal: Engels, Nederlands
ordening: systematisch
register: nee