Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Drukkerswoordeboek

Printing dictionary
: Republiek van Suid-Afrika. Departement van kuns, kultuur, wetenskap en tegnologie. Nasionale terminologiediens //Republic of South-Africa. Department of arts, culture, science and technology. National terminilogy services, 1995
Pagina's: xviii + 309

Vindplaats(en)
- LESSIUS Vertaler Tolk: 09.01.18 IV 001


publicatietype: verklarende woordenboeken
onderwerpsindeling: kennis, reprografie en drukkunst
taal: Engels, Nederlands