Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Huishoudkundewoordeboek

Home economics dictionary
Republiek van Suid-Afrika. Afdeling terminologie: taaldiensburo. Redaksiekomitee huishoudkunde //Republic of South-Africa. Department of national education. Terminology section: language services bureau. Editorial committee home economics
Pretoria: Republiek van Suid-Afrika. Departement van nasionale opvoeding, 1975
ISBN: 0621024376
Editie: 3
Pagina's: xvii + 398

Vindplaats(en)
- LESSIUS Vertaler Tolk: 09.01.18 XI 001


publicatietype: verklarende woordenboeken
onderwerpsindeling: huishoudwetenschap , menselijke behoeften
taal: Afrikaans, Engels