Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Basketbal, korfbal, netbal

Basketball, korfball and netball
Departement van nasionale opvoeding. Afdeling terminologie, taaldiensburo
Pretoria: Staatsdrukker, 1976
ISBN: 062102483X
Pagina's: vii + 22

Vindplaats(en)
- LESSIUS Vertaler Tolk: 09.01.18 XII 001


publicatietype: terminologielijst
onderwerpsindeling: balspelen , menselijke behoeften
taal: Engels, Nederlands