Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Het terminologisch probleem bij het vertalen van de christelijke Godsidee in het Koreaans

Looy, Luc Van
Leuven: KUL. Faculteit Godgeleerdheid, 1972
Pagina's: collatie: XIII, 128 p.

Vindplaats(en)
- K.U.Leuven Centrale Bibliotheek: THL15024


publicatietype: scriptie
onderwerpsindeling: religie , taal, taalwetenschap en literatuur
taal: Nederlands