Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Terminologie van het Nederlandse kinderspel in de Middeleeuwen en de 16e eeuw en haar weerslag op de hedendaagse Nederlandse spreekwoorden, zegswijzen en uitdrukkingen

Nelen, Luc
Leuven: KUL. Faculteit letteren en wijsbegeerte, 1968
Pagina's: xv + 148

Vindplaats(en)
- K.U.Leuven Centrale Bibliotheek: THL12342


publicatietype: scriptie
inhoud: figuren
onderwerpsindeling: culturele en sociale wetenschappen, geschiedenis , menselijke behoeften , werk en vrije tijd
taal: Nederlands