Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Cylindrische tandwielen met evolvente tanden

maatnauwkeurigheid en vorm- en plaatszuiverheid: definities
Normcommissie 341 05
Rijswijk: NNI, Nederlands normalisatie-instituut, 1979
Reeks: Nederlandse normen
Reeksnummer: NEN 5285
Pagina's: 59

Vindplaats(en)
- Koninklijke Bibliotheek Den Haag: BPN B7926392 DEPOTEXEMPLAAR (niet uitleenbaar)


publicatietype: terminologielijst
inhoud: figuren
onderwerpsindeling: techniek , werktuigbouwkunde
taal: Nederlands
ordening: hiërarchisch
register: ja
registertype: alfabetisch