Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Terminologia empleada en las bolsas de valores

Frateur, Myriam
Antwerpen: KVH. Afdeling Vertalers en Tolken, 1974
Pagina's: xii + 162

Vindplaats(en)
- LESSIUS Vertaler Tolk: VT 0031


publicatietype: scriptie
onderwerpsindeling: huishoudwetenschap , menselijke behoeften
taal: Nederlands, Spaans