Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Investeringskosten van gebouwen : begripsomschrijvingen en indelingen

Investment costs of buildings : terminology and classification
Normcommissie 352 02
Delft: NNI, Nederlands normalisatie-instituut, 2000
Reeks: Nederlandse norm
Reeksnummer: NEN ; 2631
Pagina's: 6

Vindplaats(en)
- Technische Universiteit Eindhoven


publicatietype: terminologielijst
onderwerpsindeling: bouwkunde , techniek
taal: Engels, Nederlands
ordening: hiërarchisch
register: nee