Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Geillustreerd technisch woordenboek in zes talen. Hoofdstuk 6. Methode van en materieel voor de uitvoering van werken

Illustrated technical dictionary in six languages. Chapter 6. Construction plant and methods
Brussel: Algemeen Secretariaat AIPCN, 1959
Reeks: Dictionnaire technique illustré
Reeksnummer: 6
Pagina's: 237

Vindplaats(en)
- Technische Universiteit Delft: 70924194


publicatietype: verklarende woordenboeken
inhoud: figuren
onderwerpsindeling: civiele techniek , techniek
taal: Duits, Engels, Frans, Italiaans, Nederlands, Spaans
ordening: systematisch
taal termen: Engels, Frans, Italiaans, Nederlands, Spaans
register: ja
registertype: alfabetisch