Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Intensief Nederlands: integrating terminology acquisition into a course for communicative competence

Puttemans, Theo
Leuven: Puttemans, 1985
Pagina's: 17

Vindplaats(en)
- K.U.Leuven Faculteitsbibliotheek Letteren Aggregatie: 5120


publicatietype: terminologieleer
inhoud: figuren
onderwerpsindeling: taal, taalwetenschap en literatuur
taal: Nederlands