Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Nederlandse woordenlijst voor bedrijf en techniek met taalkundige aanwijzingen

Terminologie néerlandaise pour le commerce, l'industrie et la technique avec indications linguistiques, List of dutch terms for business, industry and technology with linguistic guidelines
Brussel: Belgisch instituut voor normalisatie, 1986
Reeks: Belgisch instituut voor normalisatie
Reeksnummer: NBN X 04-001
Pagina's: 68

Vindplaats(en)
- Hogeschool Zuyd Maastricht: 62(038)=393 NED doc (niet uitleenbaar)
- LESSIUS Vertaler Tolk: 08.01.05 104


publicatietype: terminologielijst
onderwerpsindeling: techniek
taal: Duits, Engels, Frans, Nederlands