Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Glossarium: alternatieve energiebronnen

Glossarium: nouvelles sources d'énergie, Glossarium: alternative Energiequellen
Allegra, Cristina & Andersen, Alex & Barsch, Annemie
Luxembourg: Office des publications officielles des Communautés européennes, 1984
ISBN: 9282542165
Reeks: Commissie van de Europese gemeenschappen. Terminologie en toepassing van informatica
Reeksnummer: IX/D/3

Vindplaats(en)
- Koninklijke Bibliotheek Den Haag: NA 1984/1332 DEPOTEXEMPLAAR (niet uitleenbaar)
- LESSIUS Vertaler Tolk: 9.1 104 2


publicatietype: terminologielijst
onderwerpsindeling: energietechnologie , techniek
taal: Duits, Frans, Nederlands