Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

De terminologie der krijgskunst van Procopius en de tactici

Monprofit, Jan
s.l.: s. n., 1973
Pagina's: iv + 116

Vindplaats(en)
- Rijksuniversiteit Gent: B BIB.GTh10521


publicatietype: terminologielijst
onderwerpsindeling: oorlogsvoering , techniek
taal: Nederlands