Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Bouwkundige termen

verklarend woordenboek der westerse architectuurgeschiedenis
Haslinghuis, E.J. & Bosch-Kruimel, F. H. M.
Utrecht: Bohn, Scheltema & Holkema, 1986
ISBN: 9031305456
UDC: 72(03) #
Pagina's: 521

Vindplaats(en)
- Gemeentelijke Archiefdienst Amsterdam
- K.U.Leuven Bibliotheek Kunstgeschiedenis, Middeleeuwen, Moderne Tijd: 7(03) / HASL 1986


publicatietype: verklarende woordenboeken
inhoud: figuren
onderwerpsindeling: architectuur , techniek
taal: Nederlands
ordening: alfabetisch
register: nee