Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Gewoonterecht en wetgeving in het graafschap Vlaanderen

een terminologische studie (11de-14de eeuw)
Duhain, Marleen
s.l.: s. n., 1968

Vindplaats(en)
- Rijksuniversiteit Gent: B BIB.GTh10895


publicatietype: terminologieleer
onderwerpsindeling: culturele en sociale wetenschappen, recht
taal: Nederlands