Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Overzicht van de juridische termen op planologisch gebied

Aperçu des termes juridiques en matière d'urbanisme
Belgisch-Nederlands-Luxemburgse commissie voor de ruimtelijke ordening
's-Gravenhage: Staatsdrukkerij en uitgeversbedrijf, 1955
Pagina's: 20

Vindplaats(en)
- Koninklijke Bibliotheek Den Haag: Broch 10705


publicatietype: terminologielijst
onderwerpsindeling: ruimtelijke ordening , techniek
taal: Frans, Nederlands
ordening: systematisch
taal termen: Nederlands
taal definities: Nederlands
register: nee