Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Terminologie (ISO 1804 deuren - terminologie)

Technisch centrum der houtnijverheid Brussel
Brussel: TCHN, 1981
Pagina's: 65

Vindplaats(en)
- K.U.Leuven Campusbibliotheek Arenberg: ABIB 2 006*ISO 1804


publicatietype: terminologielijst
inhoud: figuren
onderwerpsindeling: bouwkunde , techniek
taal: Nederlands