Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Glossaire nouvelles techniques de transport

Glossarium nieuwe vervoerstechnieken
CCE Bdt
Bruxelles: Office des Publications officielles des Communautés Européennes, 1977
Pagina's: 900

Vindplaats(en)
- Koninklijke Bibliotheek Den Haag: NA 1984/638 DEPOTEXEMPLAAR (niet uitleenbaar)
- Vlaams Parlement: VLPN: 441 A GLOS 1977


publicatietype: terminologielijst
inhoud: figuren
onderwerpsindeling: techniek , transport
ordening: systematisch
taal termen: Duits, Engels, Frans, Italiaans, Nederlands
register: ja
registertype: alfabetisch