Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Woordenboek van de Limburgse dialecten

1: Agrarische terminologie. 3: Weidebouw
Kruijsen, J. & Goossens, Jan
Assen: Van Gorcum, 1991
ISBN: 9023226348
Pagina's: xii + 119

Vindplaats(en)
- K.U.Leuven Bibliotheek Linguïstiek: 800.87:803.9BB


publicatietype: verklarende woordenboeken
onderwerpsindeling: biowetenschappen , landbouw en veeteelt
taal: Nederlands