Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Baanvoertuigen: wielen/velgen

woordenlijst, aanduiding, identificatie en meeteenheden
Commissie "Automobiel"
Brussel: BIN, 1979
Pagina's: 15

Vindplaats(en)


publicatietype: terminologielijst
inhoud: figuren
onderwerpsindeling: techniek , wegvervoer
ordening: systematisch
taal termen: Frans, Nederlands
register: ja
registertype: alfabetisch