Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Geïllustreerd technisch woordenboek in zes talen. Hoofdstuk 8. Sluizen en droogdokken

Illustrated technical dictionary in six languages. Chapter 8. Locks and dry docks
Thierry, G. de
Bruxelles: Internationale Permanente Vereniging voor Scheepvaartcongressen, 1936
Reeks: Dictionnaire technique illustré
Reeksnummer: 8
Pagina's: 84

Vindplaats(en)
- Technische Universiteit Delft: 13853226


publicatietype: verklarende woordenboeken
inhoud: afkortingen, figuren
onderwerpsindeling: scheepvaart , techniek
taal: Duits, Engels, Frans, Italiaans, Nederlands, Spaans
ordening: systematisch
taal termen: Engels, Frans, Italiaans, Nederlands, Spaans
register: ja
registertype: alfabetisch