Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Geïllustreerd technisch woordenboek in zes talen. Hoofdstuk 7. De havens

Illustrated technical dictionary in six languages. Chapter 7. Ports
Laroche, Ch.
Bruxelles: Association Internationale Permanente des Congrès de Navigation, 1938
Reeks: Dictionnaire technique illustré
Reeksnummer: 7
Pagina's: 58

Vindplaats(en)
- Technische Universiteit Delft: 70995398


publicatietype: verklarende woordenboeken
inhoud: figuren
onderwerpsindeling: scheepvaart , techniek
taal: Duits, Engels, Frans, Italiaans, Nederlands, Spaans
taal termen: Engels, Frans, Italiaans, Nederlands, Spaans
register: ja
registertype: alfabetisch