Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Geïllustreerd technisch woordenboek in zes talen. Hoofdstuk 2. Stroomen, rivieren, kanalen

Illustrated technical dictionary in six languages. Chapter 2. Rivers, streams, canals
Wentholt, L.R.
Bruxelles: Internationale Permanente Vereniging voor Scheepvaartcongressen, 1939
Reeks: Dictionnaire technique illustré
Reeksnummer: 2
Pagina's: 122

Vindplaats(en)
- Technische Universiteit Delft: 70995414


publicatietype: verklarende woordenboeken
inhoud: figuren
onderwerpsindeling: scheepvaart , techniek
ordening: systematisch
taal termen: Engels, Frans, Italiaans, Nederlands, Spaans
register: ja
registertype: alfabetisch