Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Scheepvaarttermen

Bes, J.
Amsterdam: C. de Boer, 1949
Editie: 2
Pagina's: 16 + 197

Vindplaats(en)
- K.U.Brussel (KUB): 629 G BES 1949
- Technische Universiteit Delft: 16473169


publicatietype: terminologielijst
onderwerpsindeling: scheepvaart , techniek
ordening: systematisch
taal termen: Nederlands
register: ja
registertype: alfabetisch