Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Geïllustreerd technisch woordenboek in zes talen. Hoofdstuk 9. Zeeseinwezen

Illustrated technical dictionary in six languages. Chapter 9. Maritime signals
Rouville, A. de
Bruxelles: Internationale Permanente Vereniging voor Scheepvaartcongressen, 1963
Reeks: Dictionnaire technique illustré
Reeksnummer: 9
Pagina's: 151

Vindplaats(en)
- Technische Universiteit Delft: 70995376


publicatietype: verklarende woordenboeken
inhoud: figuren
onderwerpsindeling: scheepvaart , techniek
taal: Duits, Engels, Frans, Italiaans, Nederlands, Spaans
ordening: systematisch
taal termen: Engels, Frans, Italiaans, Nederlands, Spaans
register: ja
registertype: alfabetisch