Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Terminologija literaturno-muzejnoj kommunikaccii

Lexicon van de literair-museale communicatie
Eyckmans, Lieve
Antwerpen: -KVH. Afdeling Vertalers en Tolken, 1985
Pagina's: 103

Vindplaats(en)
- LESSIUS Vertaler Tolk: VT 0489


publicatietype: scriptie
onderwerpsindeling: kunst , muziek
taal: Nederlands, Russisch