Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Mona Lisa: Banque de donnees pour un dictionnaire electronique multifunctionnel

lexique explicatif et traductif français - anglais - néerlandais de terminologie informatique
Veken, Ingrid Van der
Antwerpen: KVH. Afdeling Vertalers en Tolken, 1988

Vindplaats(en)
- LESSIUS Vertaler Tolk: VT 0797


publicatietype: scriptie
onderwerpsindeling: kennis
taal: Engels, Frans, Nederlands