Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Geïllustreerd technisch woordenboek in zes talen. Hoofdstuk 4. Schepen en vaartuigen, voortstuwing, scheepvaartzaken, scheepmetingen, sleepvaart, kettingsleepvaart, jaagvaart, ponten

Illustrated technical dictionary in six languages. Chapter 4. Boats and ships, propulsion
Beau, François
Bruxelles: Association Internationale Permanente des Congrès de Navigation, 1966
Reeks: Dictionnaire technique illustré
Reeksnummer: 4
Pagina's: 203

Vindplaats(en)
- Technische Universiteit Delft: 70995400


publicatietype: verklarende woordenboeken
inhoud: figuren
onderwerpsindeling: scheepvaart , techniek
taal: Duits, Engels, Frans, Italiaans, Nederlands, Spaans
ordening: systematisch
taal termen: Engels, Frans, Italiaans, Nederlands, Spaans
register: ja
registertype: alfabetisch