Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Mona Lisa: database for a multifunctional electronic dictionary

bilingual and explanatory lexicon Dutch-English of stock exchange terminology
Geerts, Frieda
Antwerpen: KVH. Afdeling Vertalers en Tolken, 1989

Vindplaats(en)
- LESSIUS Vertaler Tolk: VT 0943


publicatietype: scriptie
onderwerpsindeling: huishoudwetenschap , menselijke behoeften
taal: Engels, Nederlands