Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Luchtvaartterminologie

Engels-Nederlands, Nederlands-Engels
Rijksluchtvaartdienst
's-Gravenhage: Staatsuitgeverij, 1980
Editie: 3
Pagina's: 74

Vindplaats(en)
- Koninklijke Bibliotheek Den Haag: ND 1980/2217 DEPOTEXEMPLAAR (niet uitleenbaar)


publicatietype: terminologielijst
onderwerpsindeling: luchtvaart , techniek
ordening: alfabetisch
taal termen: Engels, Nederlands
register: ja
registertype: alfabetisch