Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Lexicon politiek-militair-strategische termen

Nederlof, K.A.
Leiden: New Rhine Publishers, 1979
ISBN: 9062275184
Editie: 2
Pagina's: 72

Vindplaats(en)
- LESSIUS Vertaler Tolk: 8.1.5/112
- Universiteit van Amsterdam: UBM H 83-2562


publicatietype: terminologielijst
inhoud: afkortingen
onderwerpsindeling: oorlogsvoering , techniek
ordening: alfabetisch
taal termen: Nederlands
register: nee