Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Mijnbouwkundige nomenclator

Nederlands-Engels-Frans-Duits-Spaans omvattende de meest vookomende begrippen uit de mijnbouw en de aardolietechniek
Nederlandsch Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap
Groningen: J.B. Wolters, 1949
Pagina's: 436

Vindplaats(en)
- Technische Universiteit Delft: 16437422


publicatietype: nomenclatuurlijst
onderwerpsindeling: mijnbouw , techniek
taal: Duits, Engels, Frans, Nederlands, Spaans
ordening: systematisch
taal termen: Engels, Frans, Nederlands, Spaans
register: ja
registertype: alfabetisch