Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Bouwzand

definitie en identificatie van de korrelverdeling
Commissie
Brussel: BIN, 1981
Pagina's: 4

Vindplaats(en)


publicatietype: terminologielijst
onderwerpsindeling: techniek , winning van niet-metallieke mineralen
ordening: systematisch
taal termen: Nederlands
taal definities: Nederlands
register: nee