Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Terminological knowledge in multilingual language processing

Schütz, Jörg
Luxembourg: Office for official publications of the European communities, 1994
ISBN: 10176568*
Reeks: Studies in machine translation and natural language processing
Reeksnummer: 5
Pagina's: 121

Vindplaats(en)
- K.U.Leuven Bibliotheek Linguïstiek: 800512
- Universiteit van Amsterdam: FNWI Bibliotheek Wiskunde en Informatica307: 54.72 SCHU


publicatietype: terminologieleer
inhoud: figuren
onderwerpsindeling: taal, taalwetenschap en literatuur
taal: Engels