Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Verband tussen motorische basiseigenschappen en vaardigheden

terminologische en methodologische literatuurstudie
Vermorgen, I.
Leuven: KUL. Instituut voor lichamelijke opleiding, 1970
Pagina's: 81

Vindplaats(en)
- K.U.Leuven Centrale Bibliotheek: THL61007


publicatietype: scriptie
onderwerpsindeling: biomedische wetenschappen, huid, spieren en skelet
taal: Nederlands