Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Administratieve terminologie van de federale overheidsdiensten

Lexique de termes administratifs de la fonction publique fédérale
Piraux, Alexandre
Bruxelles: Labor, 1996
ISBN: 2804011259
Pagina's: 155

Vindplaats(en)
- LESSIUS Vertaler Tolk: 09.01.03 VI 001


publicatietype: terminologielijst
onderwerpsindeling: centrale overheid , culturele en sociale wetenschappen
taal: Frans, Nederlands