Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Landscape terminology

lexicon Dutch - English
Greven, Liesbet
Antwerpen: KVH. Afdeling Vertalers en Tolken, 1996
Pagina's: 77

Vindplaats(en)
- LESSIUS Vertaler Tolk: VT 2103


publicatietype: scriptie
onderwerpsindeling: biowetenschappen , milieu
taal: Engels, Nederlands