Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Verklarend Nederlandsch woordenboek van het brouwersvak met Fransche, Duitsche en Engelsche vertaling der technische woorden

Quicke, Achiel
Gent: Volksdrukkerij, 1926
Reeks: Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde VI
Reeksnummer: 44
Pagina's: 396

Vindplaats(en)
- K.U.Leuven Bibliotheek Linguïstiek: 803.9H3/QUIC 1926
- Universiteit van Amsterdam: UBM X 1289 : 6 : 44


publicatietype: verklarende woordenboeken
inhoud: figuren
onderwerpsindeling: drankentechnologie , techniek
taal: Duits, Engels, Frans, Nederlands
ordening: alfabetisch
taal termen: Engels, Frans, Nederlands
register: ja
registertype: alfabetisch