Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Flexie, derivatie of compositie? Een onderzoek naar de linguïstische realiteit van terminologische afbakeningen

Gielen, Gert
Leuven: KUL. Faculteit letteren. Departement literatuurwetenschap, 1996
Pagina's: 116

Vindplaats(en)
- K.U.Leuven Centrale Bibliotheek: THL62418


publicatietype: scriptie
onderwerpsindeling: taal, taalwetenschap en literatuur
taal: Nederlands