Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Terminologie en elementaire begrippen van sensitometrie

Mortsel: Agfa-Gevaert, s.d.
Pagina's: 24

Vindplaats(en)
- K.U.Leuven Magazijn Exacte Wetenschappen: A3821


publicatietype: terminologielijst
onderwerpsindeling: techniek
taal: Nederlands