Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Woordenboek van de Limburgse dialecten

1: Agrarische terminologie. 12: Kleinvee (varken, schaap en geit), pluimvee (kippen, eenden, ...)
Crompvoets, H. & Schijndel, J. Van & Goossens, Jan
Assen: Van Gorcum, 1998
ISBN: 9023233565
Pagina's: xvi + 147

Vindplaats(en)
- K.U.Leuven Bibliotheek Linguïstiek
- Openbare Bibliotheek Amsterdam: * 847-woor (dl.1:12) (niet uitleenbaar)


publicatietype: verklarende woordenboeken
inhoud: figuren
onderwerpsindeling: biowetenschappen , landbouw en veeteelt
taal: Nederlands