Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Landscape terminology

lexicon Dutch - English
Beyen, Karolien
Antwerpen: KVH. Afdeling Vertalers en Tolken, 1998
Pagina's: 49

Vindplaats(en)
- LESSIUS Vertaler Tolk: VT 2427


publicatietype: scriptie
onderwerpsindeling: biowetenschappen , milieu
taal: Engels, Nederlands