Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Terminologie : begripsvorming en definiëring

Terminology: forming of concepts and definitions
Commissie 96
Delft: NNI, Nederlands normalisatie-instituut, 1962
Pagina's: 17

Vindplaats(en)
- Erasmus Universiteit Rotterdam: S 1048 -201


publicatietype: terminologielijst
onderwerpsindeling: informatiewetenschap en documentatie , kennis
taal: Nederlands
ordening: systematisch
register: ja
registertype: alfabetisch