Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Dutch legal terminology in English

a practical reference guide
Foster, Tony
Leiden: Academic press, 1999
ISBN: 9074372198
Pagina's: ix + 116

Vindplaats(en)
- LESSIUS Vertaler Tolk: 09.01.02 VI 001
- Universiteit van Amsterdam: Juridische Faculteit Bibliotheek184: W.922 (niet uitleenbaar)


publicatietype: terminologielijst
onderwerpsindeling: culturele en sociale wetenschappen, recht
taal: Engels, Nederlands