Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Woordenboek van de Limburgse dialecten

1: Agrarische terminologie. 13: Landbouwvoertuigen
Ooms, M. & Goossens, Jan
Assen: Van Gorcum, 1999
ISBN: 9023234901
Pagina's: xix + 120

Vindplaats(en)
- K.U.Leuven Leeszaal Centrale Bibliotheek: 803.93 gal.1


publicatietype: verklarende woordenboeken
inhoud: figuren
onderwerpsindeling: biowetenschappen , landbouw en veeteelt
taal: Nederlands